Мындан алда Санкт-Петербург шахарда «2018-чи джылны устазы» деген атлы Эресейни устазларыны конкурсу бардырылгъан эди.


Аладан къуру 15 педагог алчы болгъан эди, аланы бири да бизни джердешибиз – Зеленчук станседе 1-чи номерли школну математика, алгебра эмда геометрия дерследен устазы - Капалкина Юлия болгъанды. Конкурс башланырны аллы бла финалгъа чыкъгъан устазла бла РФ-ны Президенти Владимир Путин тюбешгенди. Ол алчыланы алгъышлаб, алагъа эмда бу санагъатда ишлеген бютеу устазлагъа джангы джетишимле, саулукъ-эсенлик теджегенди.

Устазны иши къыйын болгъанын, сабийлеге къуру билим бергенден сора да, аланы ариу халиге юретиу эмда Эресейни тамблагъы тёлюсюн ёсдюрюуге уллу юлюш къошханын чертиб айтханды Владимир Путин. Дагъыда, окъуу системада джангы мадарланы, аны кибик «Образование» деген джангы федерал кърал программаны келир окъуу джылдан башлаб хайырлындырыллыгъыны юсюнден да билдиргенди кърал Башчы.

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид да «2018-чи джылны устазы» конкурсда алгъа чыкъгъанланы алгъышлагъанды. «Бизни джердешибиз устазланы алчыларыны сафына киргени барыбызны да къууандырды. Гитче республикабызны сыйын чыгъарыб, атын энтда бир кере саулай Эресейге айтдыргъан къызларыбызгъа, джашларыбызгъа разылыгъымы билдиреме. Зеленчук стансени 1-чи номерли школуну устазы Юлия Александровна Капалкина Бютеуэресей эришиуледе хорлаб, алчы болуб, къралыбызны эм уста, билимли устазларыны бирине сайланнганы бла алгъышлайма. Аны бла биргелей, билим бериуге, сабийлени ариу халиге юретиуге, тёлюлени тюз иннетде ёсдюрюуге джашауларын атагъан устазлагъаветеранлагъа саулукъ, тёзюм, насыб теджейме!» - деб джазады Темрезланы Рашид Инстаграмда официал бетинде.

 

БАТЧАЛАНЫ Фатима.

 
{jcomments}