АКЪ КЪАЙЫН (БЕРЕЗА  БОРОДАВЧАТАЯ)


 Табигъатны айбат этген, миллет сюйген, мийиклиги 20-30 метрге дери  джетген джаш терекни къабугъу сыйдам акъ болады, къарт терекни къабугъу кёбюсюне джарылыб, хуртта-хуртта болуб, кертисинде къара-моруракъгъа тартады. Юслеринде да чарх джаугъа ушаш ууакъ-ууакъ гуммосчукълары болады.
Акъ къайынны бюрчюклери джитирекле, тутсанг къолунга джабышхан габушурлары боладыла юслеринде. Чапыракълары тизилиб, юч бюрчекли, джюрек тюрюслюдюле, джалан боладыла, учлары да, тишлеча, джитиле, къолунга джабышхан да этедиле. Чапыракъланы кёкге айланнган джанлары ачыкъ джарыкъ джашил, тюблери джарыкъ джашил болады.

 Айрыбаш ханс кёбджыллыкъды. Аны баш тамыры джайылыб ёседи, джер бек джумушакъ болмаса, тамыры терен кирмейди, узунлугъу 1-1,5 метрге джетеди, базыкълыгъы 2 миллиметрди. Баш тамыры кёб джиклиди, бууунлуду, ол бууунладан, ууакъ джибчиклеча, тюб тамырчыкъла чыгъадыла.