Андыз мийиклиги эки метр болгъан, кёбджыллыкъ дарман хансды. Баш тамыры азыкъды, уллуду, этлиди, къысхады. Андан тюбюне гитче, уллу да тюб тамырла ёседиле. Баш-тюб тамырлары да къонгур бетлидиле, ичлери акъсылдым сарыдыла. Баш тамырдан базыкъ саптагъайла ёседиле. Аланы къабукълары узунуна ызлыдыла, юслери къысха къатыракъ тюкле бла джабылыбдыла. Чапыракълары кёзюулю ёседиле, ёрге джанлары джаландыла, джыйырылыбдыла, тюб джанлары уа джумушакъ кийизге ушайдыла, къыйырлары мычхы тишлечадыла. Тюб апыракълары уллула, узун чапыракъ саблада ёседиле. Орта чапыракъла саптагъайгъа джабышыбдыла, эм ёргедегиле ууакъдыла, саптагъайгъа джабышыб сабсыз ёседиле.