Алтынчач эки не бирджыллыкъ, мийиклиги 30-40 сантиметрге джетген дарман хансды. Талай тюб тамыры болады, кеслери да - ууакъла, ингичгеле. Джерде джоппу болуб, терен ёсмейдиле. Баш тамырындан биринчи джылында тогъай тёгерек чапыракъла чыгъадыла, джерге джатыб турадыла. Экинчи джылында ол джайма чапыракъланы, биринчи джыл чыкъгъан, тюз орталарындан саптагъайла ёседиле. Ала эки-беш боладыла. Саптагъайла тёртгюлдюле, башырагъында бутакълагъа айырылыбдыла, тюб чапыракълары да, саптагъайны тёнгегинде чапыракълары да гаккы тюрюслюдюле, кёзюулю ёседиле, чапыракъ саблары джокъду. Чапыракъларыны юслеринде бешишер сингирчик тартылыбды.