ИЙИСЛИ ГИН (УКРОП ПАХУЧИЙ)


Бирджыллыкъ, татыулу, ариу ийисли хансды. Мийиклиги 120 сантиметрге джетеди. Тыш кёрюнюшю мутхузуракъ джашилди. Ара тамыры ингичгеди, андан джайылгъан ууакъ тамырлары кёбдюле. Саптагъайы бирди, тюз ёрге ёседи, башырагъы кёб бутакълыды. Чапыракълары саптагъайны тюбюнден башына дери боладыла.
Гокка джуммагъы кюнлюкге ушайды, гоккачыкълары ууакъдыла, сары чапыракълары бла, урлугъуну къарамы гаккыгъа ушашды, июль-август айлада бишеди. Чакъгъаны июнь-июль айлада болады.

Гин татыулу, ариу ийисли ханс болгъаны себебли энчи бачхалада ёсдюрюледи. Мюлкле, совхозла салгъанлары да болады. Гинде адамны чархына хайырлы затла чексиздиле. Ол себебден саптагъайын да, чапырагъын да, урлугъун да тюрлю-тюрлю маразлагъа джаратадыла. Сёз ючюн, ашхыны иги ишлемегеннге, ичегилеринде къыяуу болгъаннга, ичи кереклисича джюрюмегеннге, хыппырыгъын аталмагъаннга, джебегине джетгеннге, къыйын джукълагъаннга, сютю аз болгъан анагъа дарманды. Шекер ауруулары болгъанла уа таймаздан хайырландырыргъа тыйыншлыдыла. Тым орнуна да, не тюрлю хантха да къошуб турургъа керекди.
Ийисли гинни джашлай, джангы кёзюуюнде ариу кесиб, саптагъайын, чапырагъын, гюлюн, бутагъын да джуууб, ууакълаб, мияла сауутха салыб, юсюне туз къуюб, башын иги бегитиб, бузлатыучугъа салыб къойсагъыз турлукъду.

 
{jcomments}