Гогуйланы Михаилны къызы Луиза 2003-чю джыл Къарачай шахарда туугъанды. Тогъуз джылында школда миллет тепсеулени кружогуна джюрюб башлайды. Андан бери нёгерлерини арасында юлгюге айтылыб келеди.

Биринчи аны Тигиев Валерий юретиб башлагъан эди. Къызчыкъгъа миллет тепсеулени сюйдюрген да ол болгъанды. Эки джылны алгъа аны «Кавказ» деген сабий халкъ ансамблге аладыла. Анда уа Эресей Федерацияны маданиятыны махтаулу къуллукъчусу, Къарачай-Черкесияны, Тегейни халкъ артисти Хугаев Эдуардны башчылыгъы бла юренеди Луиза. Ол кёзюуню ичинде ансамбль кёб тюрлю Бютеуэресей, регионал конкурслагъа, фестиваллагъа къошулгъанды. Къайсы биринден да махталыб къайтханды. Ол къараулада эм ариу тепсегенлени арасында Луизаны аты да айтылгъанды. «Хрустальные звёздочки» деген Бютеуэресей конкурсда биринчилени тизиминде бу ансамбль да Бютеуэресей сабий аралыкъ «Орлёнокга» барыргъа тыйыншлы болады.

Быйыл арттотур (апрель) айда Луизаны кесин халкъла арасы «Южная волна» деген конкурсха ийген эдиле. Анда ол гран-при эмда «Символ конкурса «Южная волна 2018» деген саугъаланы алады. Андан сора да «Время лучших» деген регионал къарауну эм фахмулуланы сайлагъан биринчи эришиуюне къошулуб, финалгъа чыгъады.

Гогуйланы Луиза мындан ары миллет тепсеулеге профессионал дараджада юренир мурат этеди.

 БАЙРАМУКЪЛАНЫ Руслан.

 

 
{jcomments}