ТУЛПАР

ХАРУННУ

ДЖЫРЫ

Къарачайны къаплан кёллю уланы, 

Миннген атынг окъла ётмез къадамат.

Уруб ётдюнг Днепр,Дунай сууланы,

Узакъ джерге элтед узун къазауат.

Танка полкунг джолгъа чыгъыб тебресе,

Джер тебрениб,кёк кюкюреб башлаед.

Урушлада джаугъа тюбеб сермесе,

Эм махталгъан аскерлерин чачаед.

Не кечеле, къаллай кюнле кетдиле,

Джайла, къышла талай кере ётдюле.

Аскерлеринг джигитликле этдиле,

Кёб эллеге ала эркинлик бердиле.

Кёкюрегинг, илкер кибик,джашнайды

Кърал берген орден,медаль саугъадан.

Совет халкъны бёгек джашы, батыры,

Салам сеннге туугъан Кавказ тауладан.

Сени кибик батырладан юлгю алыб,

Джол ачарла айланнганлай аллары,

Кюн кюнден да аслам болуб ёсерле

Ата джуртда тулпарланы  санлары.

СЮЙЮНЧЛАНЫ Азамат.

 

                 КЪАСАЙЛАНЫ Осман                                              БАДАХЛАНЫ Хамзат                                 БИДЖИЛАНЫ Солтан-Хамит                                    БАГЪАТЫРЛАНЫ Харун

              (1916-1944), капитан                              (1917-1988), гвардиячы майор                          (1919-1995), капитан                                 (1907-1966), полковник

 

            ГЕРБЕКЛАНЫ Магомет                              ГОЛАЛАНЫ Джанибек                           ЁЗДЕНЛАНЫ Дюгербий                                 ИЖАЛАНЫ Абдулла

   (1917-1994), гвардиячы старшина              (1917-1943),тамада лейтенант             (1917-2005), гвардиячы капитан                         (1920-1994), сержант

 

        КЪАРАКЕТЛАНЫ Юнюс                        ХАЙЫРКЪЫЗЛАНЫ Кичибатыр                       ЧОЧУЛАНЫ Харун

    (1919-1944), тамада сержант                    (1918-1943), лейтенант                      (1919-1987), тамада лейтенант 

 

Ёзденланы Шамил

Онбир джаш

Джанларыгъыз – таза хауа,

Санларыгъыз – сослан таш –

Джюреклеге бола дууа,

Сюелесиз онбир джаш –

Эресейни джигитлери –

Деу къарачай уланла.

Халкъ тылкъ болгъунчуннга дери

Чырт эсден этмезле кери

Ызыгъыздан къалгъанла.

 

 
{jcomments}