КъЧР-ни Муслиманларыны дин управлениесини хаджилик бла байламлы ишлеге къарагъан бёлюмю быйыл Кябагъа барлыкъладан къауум къурай башлагъанын билдиреди.
Эки тюрлю рейс боллукъду: Магас-Медина; Грозный-Шарджа (самолёт бла), Шарджа-Медина (автобус бла).
Къуру самолёт бла барыллыкъ рейсге бу затла киредиле: самолёт бла учуу, Мединада къонакъ юй, Меккада къонакъ юй (Альхарамдан 1 км узакълыкъда); зияратла (Мединада тарихли джерлеге барыу); транспорт (Мединада аэропорт - къонакъ юй, Медина-Мекка, Мина-Арафат-Муздалифа-Мина, Мекка-Джидда (аэропорт); араб тилни билген, сынамлы джол устала; литература (зияратчыгъа джол кёргюзген); аш-суу (кюнорта азыкъ); зем-зем суу - 5 литр.


Самолёт бла, автобус бла да барыллыкъ рейсде бу затла бардыла: самолёт бла учуу (Грозный-Шарджа); Мединада къонакъ юй; Меккяда къонакъ юй (Альхарамдан 3 км узакълыкъда), зияратла (Мединада тарихли джерлеге айланыу); транспорт (Черкесск-Грозный, Шарджа-Медина. Медина-Мекка, Мина-Арафат-Муздалифа-Мина, Мекка-Джидда (аэропорт); араб тилни билген сынамлы джол устала; литература (зияратчыгъа джол кёргюзген); аш-суу (кюнорта азыкъ); зем-зем суу - 5 литр.
Керекли документле: тыш кърал паспорт (болджалы 2019-чу джыл башил айны 31-ден алгъа бошалгъан джарарыкъ тюлдю): акъ фонда тюшюрюлген 4 сурат, уллулукълары 3х4 (тиширыуну башында джаулугъу болургъа керекди); менингитден прививка этилгенине справка (Черкесскеде шахар поликлиниканы 27-чи кабинетинде этилликди, къайсы кюн этилиллигин билдирликдиле); баш ие бла юй бийче бирге барсала, юй бийчени джылы да 45-ден джаш болса, юйленнгенлерине шагъатлыкъ къагъыт (документ кеси, копиясы да); джергили межгитни имамыны рекомендациясы (имамлада бланкла бардыла).
Магас-Медина рейсни багъасы 3500 долларды, Грозный-Шарджа (самолёт бла), Шарджа-Медина (автобус бла) рейсни багъасы 2500 долларды.
Документлени алыуну болджалы никкол айны 30-на дериди. Телефон бла да, Интернет бла да толу хапар билирге боллукъду: 8-988-711-88-67 - Казим; 8-928-658-95-55 - Джетул; 8-928-398-25-09 - Осман; Инстаграм: hadj_kchr

 
{jcomments}