Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид республикан медресе-интернатны тамадасы, республиканы муфтийини заместители Эрикгенланы Мухаммат хаджи бла, хафизле бла тюбешди. Темрез улу аланы Ораза байрам бла, эмда бара-бара имам-хатыбла боллукъ биринчи кере студентле чыгъаргъанлары бла алгъышлады.

Кесини сёзюнде Мухаммат хаджи окъуу къалай баргъаныны, медресе-интернатны базасында ачылгъан Шимал Кавказ джай лагерни ишини юсюнден хапар айтды. Ары сабийле бютеу Шимал Кавказдан келедиле.

Темрезланы Рашид, сабийле джай лагерде динни тамалын билгенден сора да, бир-бири бла шохлукъ джюрютюб, кёб тюрлю миллетлени келечилери бир-бирине джылы къараб, арада бирикмекликни кючюн бегитгенлерин айтды. Андан сора регионну Башчысы Мухаммат хаджиге, хафизлеге мындан ары да джангы джетишимле, динни джолунда тин, иннет байлыкъ теджеди.

 
{jcomments}