Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид, КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Александр Иванов, Кърым Республиканы Кърал Советини Председатели Владимир Константиновгъа республиканы джеринде джылы тюбеб, эки арада иш джюрютюуню юсюнден сёлешгендиле.
Сатыу-алыу, илму-техника эмда социал-культура джаны бла бирге ишлерге деген келишиуге республиканы Башчысы Темрезланы Рашид бла Кърым Республиканы Башчысы Сергей Аксенов  къол салгъан эдиле. Аны тамалында тюбешиуню баш темасы толтуруучу, законла чыгъарыучу властланы дараджаларында регионланы арасында иш джюрютюуню иги этиуню, бегитиуню мадарларына къаралгъанды.
«Бизни республикаланы араларында байламлылыкъ мындан ары бекден бек бегиб барлыгъына мен толу ийнанама. Аны алай болуруна тарих, экономика джаны бла да мадарла бардыла. Бу джай биз Кърым кёпюр хайырланыугъа берилгени бла туризм санагъатда хал мийик дараджада боллугъуна ышанабыз.  Кърым туризм джаны бла бизни адамлагъа эм иги джерлени бириди. Къарачай-Черкесияны курортларына да джыл сайын солургъа Кърымдан джюзле бла адамла келедиле»,- дегенди регионну Башчысы тюбешиуню кёзюуюнде.
 
(БИЗНИ КОРР.).
 
{jcomments}