Къарачай-Черкес Республиканы Къурулуш бла ЖКХ министерствосунда кече-кюн да ишлеген телефон барды - «Горячая линия». Аны номери былайды: 8-800-200-27-37.
Республиканы джамагъаты, бу телефон бла сёлешиб, ЖКХ бла байламлы сорууларына джууаб излерге эркиндиле.
Айтыргъа, кими къурулуш ишлени башларгъа излейди, кимине архитектура бла байламлы информация керекди, кими къурулушну башлардан алгъа законла бла шагъырей болууну тыйыншлыгъа санайды. Бу сорууланы барына да джууабны бирер джерде излеб айланмай, министерствону «горячая линия» телефону бла хайырланыргъа мадар барды.


Бюгюнлюкде республиканы адамларыны кёбюсю ол затдан хапарлы болмагъанлыкъгъа, бир къауумла ол телефонну юсю бла кёб джумушларын тындыргъандыла.
Айтыргъа, 2017-чи джыл «горячая линия» телефон бла 192 адам сёлешиб, кеслерини джарсыуларын айтхандыла. 135 сорууну юсю бла тыйыншлы оноу этилгенди, 57 тилекни иесине да керекли консультация берилгенди.
«Горячая линия» телефоннга тюшген тилеклеге эмда соруулагъа министерствону къуллукъчулары къарайдыла. Ала 3-5 кюнню ичинде джууабны хазыр этедиле.

 
{jcomments}