Багъалы джердешле!


Ата джуртну къоруулаучуну кюню бла барыгъызны да таза джюрекден алгъышлайма! Сыйны, джигитликни, ётгюрлюкню, аскер борчха кертиликни байрамыды ол!
Джыл сайын байрым (февраль) айны 23-де биз Уллу Ата джурт къазауатны джигитлерине, башха заманлада къралны тышында аскер борчларын айыбсыз толтургъанлагъа, рахат заманда Джуртубузну чеклерин сакълагъанлагъа сый беребиз.
Эресейчилени кёб тёлюлери багъалатхан бу байрам бла къуру аскерчилени тюл, Ата джуртха сюймеклигин халал урунууда танытханланы, къралны джауладан къоруулагъанланы эсгериб джашагъанланы, бюгюнлюкде къоркъуусузлукъну сакълай, тамблагъы кюннге ышаныргъа мадар бергенлени барын да алгъышлайма.
Сизге, джууукъларыгъызгъа, тенглеригизге сюек саулукъ, эсенлик, насыб теджейме. Джеригиз мелхумлу, кёгюгюз чууакъ болсун!

 

РФ-ны Федерал Джыйылыууну Федерация
Советини члени Казаноков Крым.

 
{jcomments}