РФ-ны Президенти Владимир Путин студентлени эмда джаш тёлюню бютеудуния фестивалы энтда бардырылырына огъай демегенин айтханды.


Башил (январь) айны 25-де Москвада Эресейчи студентлени кюнюне аталыб бардырылгъан джыйылыуда джаш адамла РФ-ны Президенти Владимир Путиннге башха къралладан да къонакъла чакъырыб, 2017-чи джыл Сочиде ётгенча, уллу фестиваль бардырыргъа излегенлерин айтхандыла. Президент да, аллай фестиваль къуралырына разы болгъанын билдиргенди. Алай болса да, бусагъатдагъы болумда аны къурау алай тынч болмазлыгъын да чертгенди.
«Бек иги иш этерге излейсиз. Тегаран, бусагъатдагъы болумда аны къурагъан тынч боллукъ тюлдю.
Алай болса да, 2014-чю джыл Кърымда болгъан ишлеге къарамай, 2017-чи джыл бютеудуния фестивалны бек аламат бардыргъан эдик. Аллай ишле кёбчюлюкню бирикдирирге, арада шохлукъну бегитирге себеб боладыла», - дегенди Владимир Путин.
Президент фестивалны къуралырын власть бла бирге анга къошуллукъ джаш адамла да излерге керек болгъанын чертгенди.
«Сёзсюз да, регионал властны кёлтюргючлюгю амалсыз керекди. Алай болса да, эм алгъа аллай ишлеге джууаблы халкъла арасы органла бла келиширге, аланы разылыкъларын билирге тыйыншлыды», – дегенди РФ-ны Президенти.
Владимир Путин не къыйын заманда да Эресейде халкъла арасы ишле мийик дараджада баджарылгъанлай тургъанларын да чертгенди.
Ол джыйылыуда къралны Президенти сабийле бла джаш адамланы «Движения первых» деген Бютеуэресей джамагъат эмда кърал къозгъалыуларыны бёлюмлерин хар баш билим берген заведениеде да ачаргъа деген оюмну игиге санагъанын да айтханды.

 
{jcomments}