Эски суратла - заманны тилсиз шагъатлары – музейледе, китаблада, газетледе, барындан да кёб а юйледе, юйюрледе альбомлада сакъланадыла. Окъуучуларыбыз газетни бетлеринде эртделеден къалгъан суратланы басмаларыбызны излейдиле. Алайды да, бизни окъуучуларыбыз, мындан ары да «Эски суратлада - тарихибиз» деген рубриканы ишине тири къошулурла, деб ышанабыз.
Бу джол биз сизге 1957-чи джыл февралны 4-де алыннган суратны теджейбиз. Анда Орта Азиядан джуртларына къайтхан къарачайлыланы эллерини болумларына къараб, областыбызны джамагъат-политика, экономика джашауун джангыча къурар мурат этген билимли, онглу адамларыбызны Къарачай шахаргъа келген кюнлери кёрюнеди. Бир ишексиз, аланы ол кюндеча джюреклери кёлтюрюлген болмаз эди, деб келди кёлюбюзге. Иги да дейсе, ала кёчгюнчюлюкден къайтыб, туугъан джерлеринде джангы эркин джашаугъа чыкъгъандыла. Насыб деген да ол тюлмюдю?!
Бу сюйюмлю адамла джамагъатны аллында тургъан адамладыла, халкъ ышаннган инсанладыла. Алай а, ай медет, бир къауумуну атларын джарашдырыб киши айталмагъанды. Ол себебден газет окъуучуларыбыз, бу суратда адамланы таныб, аланы юслеринден газетге джазсала, бек разы боллукъ эдик. Суратдагъыланы атларыны тизимин, ала толу ачыкъланыб бошалсала, басмаларыкъбыз.
Билдириуюгюзню редакциягъа неда Интернет бла Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. адресге ашырыгъыз.
Барыбыз да, бирден сагъайыб, сурат «кюбюрчеклерибизни» ачсакъ, тарихибизни кёб ашхы бетин ачарыгъыбызгъа ишексизбиз.
 
СЕМЕНЛАНЫ Аминат.
 
{jcomments}