Къарачай-Черкес Республиканы ара больницасыны Къан тамырланы бакъгъан аралыгъында терен билимли устала ишлейдиле. Аланы болушлукълары бла къан тамырлары ырхымладан толуб, аджаллары джууукълашыб баргъан адамланы джашаулары созулады.

Къарачай-Черкесияны ара больницасында ол аралыкъ 11 джыл мындан алгъа ачылгъан эди. Андан бери Къан тамырланы бакъгъан аралыкъда медицина илмуланы доктору Темрезланы Бориспийни джашы Маратны башчылыгъы бла ишлеген медицина къуллукъчула ингичге неда ырхымлары болгъан мыйы, джюрек эмда аякъ къан тамырланы багъадыла.

Мындан арысы 2-чи  бетдеди.

 
{jcomments}