ФСБ-ны КъЧР-де Чекчи управлениесини къуллукъчулары мындан алда кеслерини санагъат байрамларын белгилегендиле.

Республиканы Башчысыны атындан ол кюн аланы КъЧР-ни Парламентини спикери Иванов Александр бла Правительствону Председателини орунбасары Суюнов Джанибек алгъышлагъандыла. Къуллукъларында иги джетишимле кёргюзген чекчилени Иванов Александр КъЧР-ни Башчысыны Бюсюреу къагъытлары бла эмда КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну Хурмет грамоталары бла саугъалагъанды.
Суюнов Джанибек да, аланы алгъышлай, Правительствону Хурмет къагъытларын бергенди.
«Чекчилени кюнюн эм магъаналы байрамланы бирича белгилеу Эресейде эртдеден келген ашхы адетди. Ол Ата джуртха сюймекликни, аскер антха кертиликни танытхан шартды. Сизни ишигиз джууаблы, сыйлы ишди. Къралны чеклерин сакълай, сиз джигитлик танытасыз, аскер антха керти болгъаныгъызны кёргюзесиз. Ол халда кече-кюн да сизни гёзет этиб турууугъузду уллу къралны ичинде тынчлыкълы джашаугъа мадар берген», - деб джылы сёлешгенди Суюнов Джанибек.
Чекчилени дагъыда сауутлу структураланы тамадалары бла Къарачай-Черкесияда муниципал властны келечилери да алгъышлагъандыла.
ФСБ-ны КъЧР-де Чекчи бёлегини тамадасы, генерал-майор Кудрявцев Юрий да юлгюлю къуллукъ этген чекчилеге ол санагъатда джюрюген саугъала бергенди, талайыны да чынларын ёсдюргенди.

 

 
{jcomments}