Къарачай-Черкесияны сыйлы джамагъаты! Къарачай миллетни джангырыууну кюню бла таза джюрекден алгъышлайма!
Талай джылны сюргюнде тургъан къарачайлыланы туугъан джуртларына къайтханлары, кесин кёб сакълатса да, тюзлюк келмей къалмаучусуна шагъатлыкъ этген ишди.


Киши джуртда ол сынамагъан къыйынлыкъ къалмагъанды, алай болса да халкъ тёзгенди, энчилигин, миллет ангысын, намыс кючюн сакълагъанды, ётюрюкледен артылыб, таза атын къайтаргъанды. Тыбырларына къайтхан къарачайлыла джангы кюч алыб, джангы учунмакълыкъ бла Къарачай-Черкесияны башха миллетлери бла бирге аны джашнатыр джанындан ишни къолгъа алгъан эдиле. Бюгюнлюкде ала кеслерини туугъан джуртларында джашайдыла.
Къарачай миллетни джангырыууну кюню республиканы бютеу миллетлерини биргелей байрамыды. Къарачай-Черкесия барыбызны да ата юйюбюздю. Аны джарыгъын, джылыуун барыбыз да сакълагъанлай турабыз.
Бу ашхы, огъурлу кюнде республикада джашагъанланы барына да кючлю саулукъ, хар не тукъум ишде да уллу джетишимле теджейме! Биз бек сюйген кёб миллетли республикабызда дайым рахатлыкъ орналгъанлай турсун, барыбыз да бир-бирибизни ангылаб, бир-бирибизге хурмет этиб джашаргъа буюрулсун. Юйюбюзден, арбазыбыздан берекет кетмесин!

 

РФ-ны Федерал Джыйылыууну Федерация
Советини члени Казаноков Крым.

 
{jcomments}