Анасыны къарнындача джашаргъа (турургъа). — Тынч, рахат, къайгъысыз турургъа.


Ана къарнашынгдан айырыллыкъ болсанг, ат джерини ал къашына джабыш.— Шохунгдан айырыллыкъ болсанг, бир сылтау эт да кюреш.
Къалай этейим? Адамланы бетлерине не айтыб къарарыкъма? Ана къарнашынгдан айырыллыкъ болсанг, ат джерини ал къашына джабыш дегенлей, адам бир абынса, экинчи анга ийнаннган къыйынды, не тобагъа тюшюб кюрешсенг да («Ёмюрлюк», 48.)
Анангы сютюнден халал болсун.— Бек разы болуб береме деген магъанада.
— Анангы сютюнден халал болсун! («Таулу къызны джигитлиги», 07.)
Анасы танымазча этерге. — Тюрсюнюн бузаргъа, тюерге. Юсюнде адам сыфатын къоймазгъа.
Бусагъатдан къошха кириб кет ансы, экинчи къакъгъанлай, ананг танымазча этерикме. («Таулада таууш», 26.)
Анасындан туугъанча. — Кийимсиз.
Андагъылы бери. - Къачандан бери.
Ой, бусагъатхы джашланы огъесе, быллай бир адамны ичинде андагъылы бери бу аман къайишге (джау джибге) киши илиналмайды. («Кюн таякъла», 35.)
Андан къалгъан джаным Аллахдан къалгъа эди. — Андан а къоркъмайма деген магъанада.
Андан къуру биз къалайыкъ.— Ол бизге керек тюлдю.
Мен тил этерге къатын тюлме, ёзге бюгюнден ары Хаджи-Османнга джууугъум барды деб, ышанма. Андан къуру биз къалайыкъ. («Аманат, 199.)
Аны бети уялыр, сени къыйналыр кёзюуюнг. — Билмей тургъанлай адамгъа хатанг, заранынг джетсе, айтадыла.
Анты бла хантын тенг ашагъан. — Антына толу болмагъан.
Сени джашынг сеннге аман кёрюннгенликге, ол анты бла хантын тенг ашагъанладан тюлдю. («Аманат», 3, 152.)
Анты болгъан къара киши, чыкъ! — Бурун заманлада джау чабса, бирден чыгъаргъа, къыйынлыкъда бир-бирин атмазгъа, бири ёлген джерде бири да ёлюрге деб, ант этгендиле. Аллай ант этген адамгъа «анты болгъан къара киши» дегендиле. Джау чабса, къуугъун этгендиле. Къуугъуннга баргъан элде: «Анты болгъан къара киши, чыкъ!» — деб къычырыб баргъандыла.
Антсыз болсун — билген неда антсызды билген. — Толу билмеген айтады алай.
Къуру бизни юсюбюз бла законну аллында сый табаргъа кюрешиб, нелерин да джуууб къояргъа умут этмей эселе, антсыз болсун билген. («Къанаматны джуртунда», 214.)
Антын бузгъан.— Антын бузгъанны сыйсыз кёргендиле.

 
{jcomments}