Мындан алда Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашидни теджеую бла Россияны Росстатыны Къарачай-Черкесияда управлениесине джангы тамадагъа Хутов Эдуард салыннган эди. Кёб болмай ол аны кеси бла да тюбешгенди.
Ол тюбешиуню кёзюуюнде Темрезланы Рашид, Хутов Эдуардны  джангы къуллукъгъа салыннганы бла джылы алгъышлаб, анга ишинде уллу джетишимле теджегенди.
Эки башчы республикада кърал властны органлары бла Росстатны джергили управлениесини араларында ишни этимлилигин ёсдюрюуню, регионда статистика къуллукъну ёсдюрюуню джолларыны юслеринден сёлешгендиле. Эки арада информацион эмда къурау ишлени игилендири

уде джангы технологияланы хайырландырыуну уллу магъанасы болгъанын айтхандыла.
Тюбешиуню кёзюуюнде Темрезланы Рашид, республиканы экономикасы бла социал джашауу статуправлениени ишини асыулулугъу бла этимлилигине кёре да болгъанларын чертиб, управлениени джангы башчысындан къуллугъун бусагъатхы излемлеге кёре къурарыгъын излегенди.
Алай бла Къарачай-Черкесияны Башчысы Россияны Росстатыны бизни республикада управлениесини джангы тамадасына ышанмакълыгъын билдиргенди.

 
{jcomments}