Эресей Федерацияны Президенти Владимир Путинни Указы бла Украинада бардырыла тургъан спецоперацияны мен тюзге санайма.

Президентибиз Донецк Халкъ Республика бла Луганск Халкъ Республиканы джеринде рахатлыкъ болсун, ала бла кюрешмегиз, деб ариулукъ бла 8 джылны айтыб турду. Украинада нацистле уа миллетни къыйнаб, окъ-тоб атыб, башы къайгъылы этиб 8 джылны ол азабда джашатдыла. Аны тышында аланы бир къауум политиклерин Американы, НАТО-ну политикасы кючлеб, бизни къралгъа къоркъуу болгъанында, ол Указ башха мадар болмай чыгъарылгъанды да, мен аны огъурайма, джакълайма.

Анда бизни аскерчилерибиз бир тюз адамгъа тиймейдиле. Сегиз джылны ичине кюч алыб, бегиб тургъан нацистле бла, националистле бла уруш этедиле. Урушда адам ёлмей болмайды, ёлген джашларыбыз джандетли болсунла. Саула юйлерине, джуртларына хорлам бла къайтсынла.

Тюз халкъдан къачхынчыла болуб бизге келселе уа, къарнашха, эгечгеча къарарыкъбыз. Республикабызны халкълары да арада шохлукъ тутуб, биригиб, къолларындан келгенни этиб кюреширикдиле, деб ышанама.

 

Боташланы

Сулайман хаджи,

«Къарачай - алан халкъ» джамагъат бирлешликни тамадасыны орунбасары.  

 
{jcomments}