Владимир Путин, мен ангылагъаннга кёре, мадары болмай спецоперация этерге Указ алай чыгъаргъанды. Мен аны этген ишин бек тюзге санайма. Ол 8 джылны Донецк халкъ республика бла Луганск халкъ республикада этилиб тургъан артыкълыкъны игилик бла тюзетирге кюрешгенин НАТО-чула, башхала да ангыламадыла. Аны бары да биледиле.

Аскерчи джашларыбыз борчларын сый бла толтура, Ата джуртубузну сакълай, джанларын-къанларын аямай кюрешедиле. Ала Аллах бла сакълансынла, сау-эсен юйлерине къайтсынла.

Тюз халкъдан къачхынчыла болсала уа, алагъа къарамазлыкъ, болушмазлыкъ адам болмаз. Мен да къолумдан келгенни этиб кюреширикме.

Мен бу къралда джашай эсем, аны бардыргъан политикасына, законуна бойсунама. Анга бойсунмагъан бизни къралны адамы тюлдю, ол джау болуб чыгъады.

Чагъарланы Расул,

эркин тутушдан СССР-ни биринчилигинде

2 кере джез медаль алгъан, Эресейни биринчилигинде

2 кере кюмюш медаль алгъан, юретиучю.

 
{jcomments}