Озгъан солуу кюнледе Доммайда «Кавказны байлыгъы» деген фестиваль ётгенди. Аны Къарачай-Черкес Республиканы Туризмини, курортла бла джаш тёлю политикасыны министерствосу къурагъанды.
Джыл сайын бардырылыучу бу сатыу-алыу фестивалгъа эки мингнге джууукъ адам къошулгъанды. Джуртубузну къол ишге чемер адамлары къонакълагъа кёб сейир затны теджегендиле. Айтыргъа, сахтияндан, кийизден, агъачдан, темирден, ташдан этилген затлагъа къонакъла уллу багъа бергендиле.
Аны бла бирге фестивалгъа келгенле республикада айтылыб тургъан предприятиелени продукциялары бла шагъырей болгъандыла. Айтыргъа, «ФХ» ООО-ну, «Фирма Сатурн» ООО-ну, «Аквалайн» ЗАО-ну, «Карачаевский пивзавод» ЗАО-ну продукцияларын джаратханларын билдиргендиле. Экология джаны бла таза ашны-сууну теджегенлери ючюн разылыкъ да танытхандыла.


Келген къонакъланы миллет хантла бла сыйлагъандыла. Джергили творчество коллективле джырлаб, тепсеб, джыйылгъан миллетни къууандыргъандыла.
«Кавказны байлыгъы» деген фестиваль быйыл экинчи кере бардырылады. Келген къонакъланы ичлеринде кёб тюрлю халкъны келечиси болгъанын да чертерге тыйыншлыды.

 
{jcomments}