Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид бу кюнледе Москва шахарда Эресей Федерацияны субъектлерини башчыларыны советини ишине къошулгъанды. Совет кесини ишин РФ-ны Тыш къралланы ишлерини хакъындан министерствосунда бардыргъанды.

МИД-ни тамадасы Сергей Лавров халкъла арасы муниципал байламлылыкъны тамалларын тинтиб, ала бла шагъырей болургъа теджеди. Ол иш халкъла арасы байламлылыкъны нюзюрлю федерал программаланы бирине къошаргъа мадар боллугъу бла къаллыгъына себеблик этерикди.
Министр айтхандан, Эресейни МИД-ини, Россотрудничествосу бла Минюстуну эмда толтуруучу властны башха федерал органларыны, регионларыны, правительстводан тышында организацияланы биригиб ишлегенлерини бюгюнлюкде кърал дараджада уллу магъанасы барды.

 
{jcomments}