Багъалы джердешлерибиз! Къарачай-Черкесияны хурметли адамлары!  Экинчи  мингджыллыкъны биринчи джюзджыллыгъыны  джангы декадасына джууукълаша, озуб баргъан джылны ахыр такъыйкъасын ашыгъыб сакълайбыз. Аны бла 2019-чу джыл тарих джолун таууса, орнуна 2020-чы джылны къоярыкъды. Андан барыбыз да кёб игиликле, джетишимле, джангылыкъла сакълайбыз, этген муратларыбыз толурла, деб да ышанабыз.

Джангы джылгъа тюбеген кёзюуде, кетиб баргъан джыл бизге не къоюб баргъанына къараучанбыз. Озгъан джолубузгъа ол халда кёз джетдире айтсакъ, 2019-чу джыл Ата джуртубузгъа, аны ичинде Къарачай-Черкесиягъа да огъур джыл болгъанды. Быйыл, Владимир Владимирович Путинни оноуу бла, уллу магъаналары боллукъ миллет проектле башландыла.
Ала саулай къралда, айырыб да бир-бир джерледе, социал-экономика ёсюмге джораланнган эдиле. Бюгюн биз ол проектлени эсеблерин кёребиз. Джангы спорткомплексле, джарыкълыкъ юйле, халкъ окъуу бла саулукъ сакълау аралыкълагъа салыннган амалсыз керекли затла, джангы кёпюрле, джолла, элледе фельдшер-акушер пунктла хайырланыугъа берилгендиле. Шахарланы, эллени джарашдырыу ишле этиледиле, миллетни суу эмда газ бла баджарыуну айтсакъ, алгъа атлагъаныбыз ол хакъды.
   Джангы 2020-чы джылда экономика бла социал джашауну игилендирирге муратларыбыз озуб баргъан джылдан асламдыла. Алкъын адамла тюбей тургъан джетишмеген затла аз тюлдюле. Биргелей кюрешиб аланы къоратырыкъ да биз кесибизбиз. Адетдеча, хар ким кесини орнунда тирилик кёргюзюб, республиканы ёсюмюне юлюш къоша, джаш тёлюню ариу халиге, миллет шартлагъа юретиуге, ашхы адетлерибизни, джорукъларыбызны сакъларгъа тыйыншлыды. Алай этгенибиз Къарачай-Черкесияда, Ата джуртубузда да тазалыкъны, шохлукъну, рахатлыкъны сакълауда себеб боллукъду.
Биз республикабызда джашагъан, хар заманда керек джерде табылгъан, халал уруннган, адамланы саулукъларына къарагъан, сабий ёсдюрген, окъутхан, онгсузлагъа болушхан джердешлерибизге уллу бюсюреу этебиз.
Эресейни халкъларына эм уллу къууанч - Хорламны 75-джыллыгъы - джууукълашыб келеди. Аны байрамын этген кюн Ата джурт къазауатха къошулгъанланы сау-эсен, джарыкъ бетден  кёрюрбюз, деб ышанабыз.
Багъалы джердешлерибиз! Джангы джылгъа атлай, сизни барыгъызгъа да ашхы джетишимле, юйдегигизге насыб, мелхумлукъ, биз бек сюйген Къарачай-Черкесиягъа, саулай Эресей къралыбызгъа да рахат джашау теджейбиз.
Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы
Темрезланы Рашид
Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ
Джыйылыууну (Парламентини) Председатели
Иванов Александр
    Къарачай-Черкес Республиканы
Правительствосуну Председатели
Озов Аслан.
 
{jcomments}