Эресейни Къоркъуусузлугъуну федерал къуллугъуну Къарачай-Черкесияда управлениесини хурметли къуллукъчулары бла ветеранлары! Сизни санагъат байрамыгъыз бла – Эресей Федерацияны Къоркъуусузлугъуну органларыны къуллукъчусуну кюню бла – алгъышлайбыз!

Ата джуртда къоркъуусузлукъну баджарыргъа деб иш этиб къуралгъан къуллукъланы тарихлери теренди, байды, абадан тёлюле къоюб кетген ашхы адетле, джорукъла сизни бюгюннгю урунуу джетишимлеригизге да тамал болуб турадыла.
Сиз кюн сайын баджарыб джюрюген борчла уа джамагъатны джарашыулу социал эмда политика джашаууна уллу себебдиле. Адамны эмда къралны къоркъуусузлукъларын сакълау бла байламлы Эресейни Президенти Владимир Путин салгъан борчланы къалай толгъанлары сизни усталыгъыгъызгъа, джетген кюнде болумну ангылаб, эркишилик танытханыгъызгъа кёре болады. Къарачай-Черкесияда кърал властны органлары бла къоркъуусузлукъну органларыны, джорукъ сакълагъан структураларыны эмда граждан джамагъатны тюрлю-тюрлю институтларыны араларында байламлылыкъ деменгили болгъаны себебли республикада болум рахатды, джарашыулуду. ФСБ-ны регионал управлениесини къуллукъчуларыны асыл шартлары (тутхан ишлерин тикирал билиу, джорукъдан таймау, антына керти болуу дегенчала) Къарачай-Черкесияны, Эресейни бютеу гражданларыны да тынчлыкълы, къоркъуусуз джашарларына мындан ары да ышандырыб турлукъларына ишексизбиз.
ФСБ-ны Къарачай-Черкесиядагъы управлениесини къуллукъчуларыны барына да сюек саулукъ, юйдеги джашауларында уллу насыб, магъаналы, джууаблы ишлеринде джетишимле теджейбиз. Этген къуллугъугъуз ючюн сау болугъуз!

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы
Темрезланы Рашид
Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ
Джыйылыууну (Парламентини) Председатели
Иванов Александр
    Къарачай-Черкес Республиканы
Правительствосуну Председатели
Озов Аслан.
 
{jcomments}