Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид регионну баш кърал саугъасы бла - «Къарачай-Черкес Республиканы аллында махтаулу ишлери ючюн» деген ордени бла - Монополиягъа къаршчы ишлеген федерал къуллукъну управлениесини тамадасы Амин Уракчиевни саугъалагъанды.

Ол аллай мийик саугъагъа, кёб джылланы монополиягъа къаршчы ишледе джетишимли ишлеб, республиканы социал-экономика ёсюмюне къошхан юлюшю ючюн, тыйыншлы болгъанды. Ол тюбешиуде Эресейни Монополиягъа къаршчы ишлеген федерал къуллугъуну управлениесини тамадасыны орунбасары Павел Субботин да болгъанды.
 Темрезланы Рашид саугъалауну кёзюуюнде чертгенден, Амин Уракчиевни профессионализми бла кърал позициясы республиканы экономикасын ёсдюрюрге, адамланы джашауларын иги этерге, табышлылыкъ бла кюрешгенлени тириликлерин кёлтюрюрге себеб болгъандыла.
 Андан сора эки джаны да монополиягъа къаршчы регионал къуллукъну ишини, конкуренция ёсдюрюуде кърал политиканы, монополия бла байламлы башха джумушланы юслеринде орун алгъан сорууланы сюзгендиле.

 
{jcomments}