2019-чу джыл абыстол (ноябрь) айны 21-де Эресей Федерацияны Президенти Владимир Владимирович Путин Кремлде маданиятда, медицинада, спортда керти джетишимлеге ие болгъанлагъа уллу кърал саугъала бергенди. Аланы арасында бизни джердешибиз да болгъанына бек къууанырчады.

Къарачай-Черкес Республиканы багъыу-реабилитацион аралыгъыны баш врачы, Эресей Федерацияны махтаулу врачы, Къарачай-Черкес Республиканы махтаулу врачы, Черкесск шахар думаны депутаты Темрезланы Солтан-Хамитни джашы Бориспийге къралны башчысы Шохлукъну орденин бергенди.
Бу мийик кърал саугъагъа Темрез улу саулукъ сакълауну эмда медицина илмуну айныуларына уллу юлюш къошханы бла тыйыншлы болгъанды. Ол кёб джылланы узагъына медицинада атын айтдырыб ишлеб турады, тутхан ишин деменгили баджаргъан адамды.
Темрезланы Бориспий 1967-чи джыл Ставрополда кърал медицина институтну багъыу факультетине киргенди. Аны джетишимли тамамлагъандан сора, саулукъ сакълау санагъатда урунуу джолун башлагъанды. Алайды да, 45 джылны ол, алгъан усталыгъына кертилик танытыб, адамладан да разылыкъ табыб, бир санагъатда ишлеб келеди.
КъЧР-ни Башчысыны эмда Правительствосуну пресс-къуллугъу .
 
{jcomments}