Мындан алда Азербайджанны ара шахары Бакуда Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид ишни юсю бла Азербайджан Республиканы Президенти Ильхам Алиев бла тюбешгенди. Анда Къарачай-Черкесиядан Эресей Федерацияны Кърал Думасыны депутаты Боташланы Расул да болгъанды.


Темрезланы Рашид Азербаджанны Президентине  регионла арасы байламлылыкъны мийик дараджада сюзерге мадарла къурагъанына, кёб болмай Азербайджанда бардырылгъан Къарачай-Черкесияны кюнлерин   сансыз этиб къоймайын, алагъа терен эс бёлгенине багъа бере,  разылыгъын билдиргенди.
«Бизни къралланы башчылары Эресей Федерацияны Президенти Владимир Путин бла Азербайджанны Президенти Ильхам Алиевни кючлю тенглик тутханлары къралла, регионла арасында экономиканы, социал санагъатны, илмуну, маданиятны ёсерлерине кючлю тамалды. Бизни къралланы тамадаларыны арасында орун алгъан байламлылыкъгъа кёре, Къарачай-Черкесия бла Азербайджанны арасында, тюрлю-тюрлю санагъатлада иш бардырыргъа биз да хазырбыз», - дегенди Темрезланы Рашид.
Андан сора Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид, Азербайджанны ара шахары Бакуда бардырылгъан Дуния дин башчыланы экинчи саммитини ишине да къошулгъанды.
Ол тюбешиуню кёзюуюнде тюрлю-тюрлю къралланы властлары бла дин башчыларыны терроризмге, экстремизмге къаршчы, динни юсюнде биригиб ишлеуню юсюнден соруула сюзюлгендиле.
Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид анда Азербайджанны Президенти Ильхам Алиевге, Азербайджанны муфтийи, Кавказны муслиманларыны башчысы Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазадеге джыйылыугъа чакъыргъанлары ючюн, разылыгъын билдиргенди.
«Биз Азербайджаннга келгенибиз сайын, мында орун алгъан ашхы тюрлениулени кёребиз. Эресей Федерацияны Президенти Владимир Путин бла Азербайджанны Президенти Ильхам Алиевни келишиб, биригиб ишлегенлерини тамалында бизни къралны субъектлерини арасында да шохлукъ бегийди.
Мен Азербайджанны муфтийин, Кавказны муслиманларыны башчысы Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазадени юбилейи бла алгъышлайма. Ол Кавказны муслиманларыны, бизни халкъланы, къралланы арасында рахатлыкъны, ангыламакълыкъны, шохлукъну бегите кёб иш этгенди», - дегенди Темрезланы Рашид.

 
{jcomments}