Хурметли джердешлерибиз!

«Пусть мне ноги и руки сковала беда,
Не смирится с изгнаньем душа никогда,
Мне опорою – гор величавых гряда,
Мой Эльбрус, чья вершина, как мудрость, седа».
Бу тизгинлени Къарачай-Черкесияны халкъ поэти Сюйюнчланы Азамат 1945-чи джыл сюргюнде, киши джуртда, джазгъанды.
«Забудь» деген назму миллетни ачыуун, джуртуна термилиуюн, туугъан джерине къайтыргъа умут юзмегенин кёргюзеди. Эркишилери Ата джуртну фашист джыртхычладан къоруулаб кюрешген сагъатда, абыстол (ноябрь) айны 2-де, таза атына къара джагъылыб, Орта Азия бла Къазахстаннга  кёчюрюлген къарачай миллетни джюрегин къууандыргъан, анга кюч-къарыу берген сынгар бир зат болгъанды – тюзлюкге ийнаныу.
Сюргюнде адамла ачлыкъгъа-джаланнгачлыкъгъа, ёлюмге къаджаулашыргъа керек болгъандыла. Бирикмеклик, бел тюзетмей ишлеу, Джуртха сюймеклик, балалагъа туугъан тауларын кёргюзюрге талпыу кюч бериб, ачы къыйынлыкъланы хорлагъандыла.
Онтёрт джылны сюргюнню сынагъан къарачай миллет андан да кючлю, алгъындан да ангылы болуб къайтханды Джуртуна. Кёб тюрлю къыйынлыкъла да сындыралмагъан уллу тёлю туудукълагъа ариу адетлени, ашхы джорукъланы, ата-бабаланы тарихин багъалатыуну, эм башы уа, Ата джуртха сюймекликни бергендиле.
Ишде арый-тала билмей, сабийлени сакълагъан джигер, джигит аналагъа бюгюн айырыб джюрек разылыгъыбызны билдиребиз. Къыйын джашау чакъда бютеу миллет ючюн джууаблылыкъны ауур джюгю аланы боюнларына тюшгенди. Кёб адам туугъан джуртуна къайтыр кюннге джетмей кёмюлгенди. Аланы эсде тутханлай, хар юйдегиде эсгергенлей турадыла бюгюн-бюгече да.
Багъалы джердешлерибиз! Республикабызны хар бир адамына сюек саулукъ, эсенлик, узакъ ёмюр, насыб теджейбиз.
Рахатлыкъ болсун! Къарачай-Черкесияда, Эресей къралыбызда да хар юйге игилик излейбиз!
Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы
Темрезланы Рашид
Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ
Джыйылыууну (Парламентини) Председатели
Иванов Александр
    Къарачай-Черкес Республиканы
Правительствосуну Председатели
Озов Аслан.
 
{jcomments}