2020-чы джылны аууз-герги (октябрь) айында Эресей Федерацияда адамланы санын тергеу ишле бардырыллыкъдыла.
Ол бардырылгъан заманда РФ-ны джеринде болгъан адамланы барын да санарыкъдыла. Ол себебден тыш къралладан келген адамла да тюшерикдиле эсебге.
Эресей Федерацияны джеринде кёб къралны келечилери джашайдыла, аланы кими ишлерге, кими солургъа келиб турады: хар бири бирер болджалгъа дери келгендиле бизни къралгъа.
Бизге белгили болгъаннга кёре, адам санны тергеу ишле бардырылгъан заманда ызыбызгъа ашырыб иедиле деб, Эресей Федерацияны джеринде регистрациясыз джашагъан ишчи мигрантла къоркъуу этиб турадыла.
Кърал статистиканы федерал къуллугъуну башчысы Александр Суринов айтхандан, мигрантла къоркъур зат джокъду. «Эресей Федерацияны джеринде регистрациясыз джашагъанланы санын билген къыйын ишди, алай а мигрантладан ат-тукъум соруллукъ тюлдю, аланы кеслерин да «Эресей Федерацияны джеринде бир болджалгъа дери тургъанла» деб белгилерикбиз. Киши аланы юслеринден миграцион къуллукъгъа неда полициягъа хапар берлик тюлдю», - дегенди Александр Суринов.
 ХУБИЙЛАНЫ Фатима.

 

 
{jcomments}