Мындан алда Тегеранда, «Иран и Северокавсказский федеральный округ РФ: перспективы торгового и культурного сотрудничества» деген 2-чи халкъла арасы конференция болгъан эди.

Аны ишине къошулгъанланы арасында Эресей Федерацияны Шимал Кавказны ишлерини юсюнден министри Сергей Чеботарёв, Эресей Федерацияда Иранны, Толу эркинликли келечиси Мехди Санаи, Иранны энергетика министри Реза Ардаканиан, Эресей Федерацияны Шимал Кавказны ишлерини юслеринден министрини заместители, статс-секретарь Олег Хацаев, Эресей Федерацияны Иранда Толу эркинликли келечиси Леван Джагарян, Эресей Федерацияны эмда Иранны властларыны, табышлылыкъларыны, илму бла окъуу джаныны келечилери да болгъандыла.

Андан сора да Къарачай-Черкесиядан   ол ишге республиканы экономика ёсюмюню министри Алий Накохов къошулгъанды.
Джыйылгъанла конференцияны кёзюуюнде Иран бла Шимал Кавказны субъектлери биригиб ишлер ючюн, хайырланыргъа боллукъ мадарла бла амалланы сюзгендиле. Аны ичинде 2030-чу джылгъа дери окъуу бла илмуну, транспорт инфраструктураны, хайыр берлик инфраструктураны, Каспий тенгизде портланы ёсюмлерине салыннган ишле къалай толургъа боллукълары да бардыла.
Эресей бла Иранны арасында сатыу-алыудан, экономикадан иш бардыргъанланы арасында байламлылыкъ бегитир муратда тыйыншлы, таб сёлеширча джерле къуралгъандыла.
«Иран эресейчи табышлылыкъгъа таб келишген къралды. Аны экономикасы регионда эм уллуланы бириди. Чеклерибизни джууукъ болгъаны, маданиятларыбызны ушашлыгъы биз ашхы хоншула болгъаныбызны ачыкълай, эки джанына да хайыр келтирирча байламлылыкъ тутуб ишлерге мадар береди. Иран бла Къарачай-Черкес Республиканы арасында экономиканы ёсюмю эл мюлк санагъатны кёб джеринде ачыкъ кёрюнеди. Иран предприятиеле Къарачай-Черкесияны предприятиелери бла эл мюлкде, агропромышленностда, дженгил эмда ашарыкъ промышленностда къысха байламлылыкъ тутуб ишлейдиле. Биз Иран Къарачай-Черкесия бла сатыу-алыу джюрютген къралланы ал онусуну тизиминде болса сюебиз», - дегенди Алий Накохов.

 
{jcomments}