Бу кюнледе Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид, РФ-ны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечиси Александр Матовников да болуб, Петербургда, къралла арасы экономика форумну Россеть майданында, «МРСК Северного Кавказа» ПАО-ну баш директору Виталий Иванов бла кёб болджаллы кесаматха къол салгъанды. Анда Къарачай-Черкес Республика бла «МРСК Северного Кавказа» ПАО регионну электросеть ёсюмюню юсюнде 10 джыл заманны биригиб ишлериклерини юсюнден айтылады. Кесаматны тамалында республиканы электросеть комплекси, цифралы технологияланы да хайырландырыб, техника джаны бла джангыртыллыкъды.

«Бюгюн биз электрокъууат джылдан джылгъа кёб хайырландырылыб баргъанын кёребиз. Республиканы экономика ёсюмю энергия байлыкъдан (энергоресурс) болгъаны хакъды. Ол тохтаусуз берилиб турмаса, экономика ёсерик тюлдю.

Салыннган борчланы джашаугъа киргизиу эмда ишни этилген кесаматдача бардырыу электросеть комплексни ёсюмюне тири джюрюш бериб, хайырланнганланы агъачлы электрокъууат бла баджарлыкъды», - деб чертгенди кесаматха къол салгъан сагъатда Темрезланы Рашид.

 

(Бизни корр.).  

 
{jcomments}