Сизни барыгъызны да кишиге бойсунмагъан, баш эркинликли болгъан Ата джуртубуз Эресейни Кюню бла алгъышлайбыз.

Бу кюн бизни бир иннетлилигибизни кёргюзген, кёб миллетли, кёб тюрлю дин тутхан адамла джашагъан Эресейибизни байрамыды.

Биз къралыбызны кёб ёмюрлю тарихи бла, тин-иннет, маданият байлыгъы бла ёхтемленебиз. Олду бизни джуртну баш байлыгъы эмда  кючю.

Ата джуртха сюймеклик бла патриотизм - ол затланы билген, аланы эсинде сакълагъан, бу джуртну адамы болгъанына къууаннган бла бошалмайды. Аны келир заманына къайгъырыргъа, джууаблы болургъа да тыйыншлыды. Биз бек сюйген Къарачай-Черкесияда джашагъанла да, хар замандача, адетлерин, урунуугъа сюймекликлерин сакълай, Джуртубузда ёсюмге юлюш къошадыла, тамблагъы джашау мындан да иги болур ючюн кюрешедиле.

Барынга да тутхан ишигизде, джашау джолугъузда джетишимле, саулукъ, насыб, мамырлыкъ теджейбиз. Эресейни Кюню ашхылыкъла келтирсин!

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы

Темрезланы Рашид

 

Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ

Джыйылыууну (Парламентини) Председатели

Иванов Александр

    Къарачай-Черкес Республиканы

Правительствосуну Председатели

Озов Аслан.

 
{jcomments}