Къарачай-Черкесия «Телеаллея» деген Бютеуэресей акциягъа къошулгъанды. Аны тамалында республиканы Правительствосуну членлери, джамагъат организацияла бла кёбчюлюк информация мадарланы келечилери эсде къаллыкъ биринчи аллея орнатхандыла.

«Къарачай-Черкесияны адамлары цифралы телевидениени агъачлылыгъына тыйыншлы багъа берликлерине мен ийнанама. Бюгюнлюкде биз 20 терек орнатдыкъ, ала цифралы форматда джамагъат къарарыкъ 20 федерал каналны белгилейдиле. Барыгъызны да бу джангы джетишим бла алгъышлайма», - дегенди Къарачай-Черкесияны Премьер-министри  Аслан Озов.

Ол айтхандан, республиканы джери цифралы телевидениени сигналы бла 99,9 процентге баджарылгъанды. Ол кёргюзюм Эресей Федерацияда эм игилени бириди.  Къарачай-Черкесия арттотур (апрель) айны 15-ден цифралы телевидениеге толу кёчерик 20 регионну бириди.

Къарачай-Черкесияны промышленность бла сатыу-алыу министри Мурат Аргунов чертгенден, республиканы адамлары хайырланыргъа боллукъ экинчи мультеплексге 20 хакъсыз канал кирликди. Джангы аллеяда хар салыннган терек, ариу кёргюзтюрюк, бир канал болгъанын билдиреди.

Связь бла коммуникацияланы ёсюмюню аралыгъыны тамадасы Станислав Беляков билдиргенден, бара баргъан заманда регионал каналла да цифралы форматда ариу кёргюзтюрюкдюле.

«Кёб турмай «Архыз 24» джангы форматлы телевидениени 21-чи каналы боллугъуна биз ышанабыз. Бюгюн ол бизни республикагъа, бютеу къралыбызгъа уллу магъанасы болгъан, алгъа тири атлагъан затды», - дегенди ол.

Алай бла джыйылгъанла Черкесскени маданият эмда солуу паркы «Джашил айрымканны» джеринде биринчи телеаллея орнатхандыла.

 

(Бизни корр.).

 

 
{jcomments}