Къарачай районну джамагъаты цифралы телевидениеге кёчерге хазыр болгъанды.

- Къарачай районну администрациясы джамагъатны арасында юретиу-ангылатыу ишни таймаздан бардыргъанлай тургъанды. Адамла кёб джыйылыучу джерлеге цифралы телевидениеден хапар айтхан материалла тагъылгъандыла – почта бёлюмледе, социал объектледе, кёб функциялы аралыкълада, районла бла эллени официал сайтларында, - деб хапар айтханды Къарачай районну башчысыны орунбасары Алботланы Рамазан.

Ол чертгеннге кёре, районда болушлукъ керекли адамлагъа цифралы телевидениеге джараулу оборудование алыб бергендиле. Айтыргъа, районну эллерини администрациялары къарыусуз джашагъан юйдегилени тизимин табдыргъандыла, анда 186 адам болгъанды. Энди ол адамла барысы да приставкала бла баджарылгъандыла.

Бюгюнлюкде районда 106 юйдеги цифралы телевидение бла хайырланады. Районда 7111 юйден 6988 юйню иелери бла бу джумуш бла байламлы ушакъ этилгенди, аланы хазырлыкълары тинтилгенди.

Албот улу айтханнга кёре, юйлеринде таймаздан джашамагъан адамла бла тюбешир муратда эл администрацияланы келечилери эмда волонтёрла аланы арбазларын джокълагъанлай турадыла.

Алайды да, Къарачай районда цифралы телевидениени ишлеб башларын адамла хазыр болуб сакълайдыла.

 
{jcomments}