Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид бла  «Шимал Кавказ» федерал кърал учреждениени джол управлениесини тамадасы Л. Лечхаджиев,  тюбешиб, КъЧР-де «Къоркъуусуз эмда асыулу джолла» деген миллет проектни 2019-чу джыл биргелей толтурууну планын сюзгендиле. 

Ол тюбешиуден сора Темрезланы Рашид Инстаграмда кесини аккаунтунда джазгъандан, миллет проектде кёргюзюлген джолланы ишлер ючюн, быйыл кёб зат этилликди. Биринчиси, Эресейавтодор Джёгетей Аягъы шахарны юсю бла ётген тёрт полосалы джолну битдирликди. Экинчиси, 2019-чу джылны аягъына Зеленчук станседен Архыз посёлок бла Эресейни Илмуларыны академиясыны обсерваториясына баргъан джолну тамамлы ремонту этилиб бошаллыкъды.

«2018-чи джыл Черкесск шахарны кюн чыкъгъан джанындан Знаменка элге дери баргъан джолну уллу проектин джашауда толтуруб башларгъа хазырлау бла байламлы  кёб иш этилгенди. Сёзден, аны геология, археология эмда геодезия экспертизалары бардырылгъандыла. Бусагъатда шахарны тыш джаны бла ётерик джолну узунлугъу 6 километр боллукъ  кесегини проект-смета ишлери джарашдырыла турадыла.

Быйыл  5 кёпюрню ремонту этилирге да белгиленнгенди.

«Къоркъуусуз эмда асыулу джолла» деген миллет проектни толтуруу бла байламлы этилген ишле регионну джол хазнасын ёсдюрген бла бирге аны хайырландырыуну таблыгъы бла  къоркъуусузлугъун да ёсдюрлюкдюле. Алай бла джылдан джылгъа кёбден кёб келе баргъан туристле бизни джоллада  къоркъуусуз да, зауукълу да джюрюрюкдюле», - деб джазгъанды андан арысында Къарачай-Черкесияны Башчысы Инстаграмда кесини аккаунтунда.

 
{jcomments}